Thứ năm, 04/05/2023 16:07 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc trước sinh không xâm lấn”, mã số: ĐTĐL.CN.08/19

Thông tin chung:
Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc trước sinh không xâm lấn ”
Mã số: ĐTĐL.CN.08/19
Tổng kinh phí:    7.225 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    7.225 triệu đồng.
+ Kinh phí từ nguồn khác:    0 triệu đồng.
Thời gian thực hiện:
+ Bắt đầu: 02/2019
+ Kết thúc: 01/2022
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01/2023
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân Y, Bộ Quốc phòng;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Duy Bắc;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: (theo thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký)

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

GS.TS. Nguyễn Duy Bắc

Chủ nhiệm

Học viện Quân y

2

TS. Đặng Tiến Trường

Thư ký

Học viện Quân y

3

PGS.TS.Trịnh Thế Sơn

Thành viên chính

Học viện Quân y

4

PGS.TS. Lương Thị Lan Anh

Thành viên chính

Đại học Y Hà Nội

5

PGS.TS.Nguyễn Đăng Tôn

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện HLKH&CN VN

6

TS. Nguyễn Văn Hải Hà

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện HLKH&CN VN

7

TS. Lê Thị Thanh Hương

Thành viên chính

Bệnh viên đa khoa Vinmec

8

ThS. Trần Thị Bích Ngọc

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện HLKH&CN VN

9

TS. Triệu Tiến Sang

Thành viên chính

Học viện Quân Y

10

BS. Ngô Văn Nhật Minh

Thành viên chính

Học viện Quân Y

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 5/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết kèm theo tại Mẫu 1-Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ).

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 843

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)