Thứ năm, 25/05/2023 20:50 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ “Hợp tác nghiên cứu hỗ trợ xây dựng văn bản quản lý và đào tạo nâng cao năng lực cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Lào”, mã số NĐT.95.LA/20

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Hợp tác nghiên cứu hỗ trợ xây dựng văn bản quản lý và đào tạo nâng cao năng lực cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Lào”, mã số NĐT.95.LA/20.
2. Kinh phí thực hiện: 2.060 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.060 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ 11/2020 đến 11/2022
4 Tổ chức chủ trì: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Đình Nguyên
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1 Thời gian dự kiến: Tháng 5/2023.
2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 912

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)