Thứ ba, 30/05/2023 11:21 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, đoạn từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên”, Mã số ĐTĐL.CN-09/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

    1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, đoạn từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên ”, Mã số ĐTĐL.CN-09/17
    2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 10.030 triệu đồng.
    3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 42 tháng (Từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2020) gia hạn đến tháng 3/2023
    4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
    5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Anh Tiến
    6. Các thành viên tham gia chính:


Số

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Anh Tiến

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

2

ThS. Trương Thị Nhàn

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

3

ThS. Đỗ Hoài Nam

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

4

KS. Lê Đức Vĩnh

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

5

ThS. Nguyễn Văn Điển

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

6

ThS. Phan Thị Hà Tuyên

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

7

ThS. Trịnh Công Dân

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

8

TS. Lê Văn Tuấn

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

9

ThS. Hoàng Đức Cường

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

10

KS. Mai Hồng Hải Hà

Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 6/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 946

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)