Thứ ba, 29/08/2023 21:44 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Mã số: ĐTĐL.CN-14/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mã số: ĐTĐL.CN-14/20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Tự nhiên; Kỹ thuật và Công nghệ

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Xây dựng các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận dạng một cách đầy đủ một số thiên tai chính khu vực hồ Ba Bể (bồi lấp lòng sông, lòng hồ; ngập lụt; lũ quét; sạt lở đất).

- Xây dựng được mô hình cảnh báo sớm ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

- Xây dựng được mô hình ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

- Đề xuất được các giải pháp tổng thể và cụ thể phục vụ ổn định tự nhiên khu vực hồ Ba Bể để phát triển kinh tế xã hội của địa phương

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Mạnh trường

Ngày, tháng, năm sinh: 7/5/197          Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh khoa học:

Chức vụ: Phó trưởng ban Kế hoạch, tổng hợp

Điện thoại: 02438523767                     Mobile: 0904161775

Fax: 02435632827                              E-mail: manhtruong@vawr.org.vn.

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Địa chỉ tổ chức: 117 Tây Sơn – Đống Đa - Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Điện thoại: 02438522086                    Fax: 02435632827

Website: VAWR.ORG.VN

Địa chỉ: 117 Tây Sơn – Đống Đa - Hà Nội i.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Đình Hòa

Số tài khoản: 3713.1.1052525

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Đống Đa

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                             8.450 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                8.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                           450 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng, từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/5/2023.

Thực tế thực hiện: từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/5/2023.

Được gia hạn: Không.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Trần Mạnh Trường

Chủ nhiệm đề tài

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2

ThS. Dương Thị Kim Thư

Thư ký khoa học

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

3

ThS. Phạm Văn Ban

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

4

TS. Nguyễn Đăng Giáp

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5

ThS. Lê Xuân Cầu

Thành viên chính

Công Ty TNHH K&G Việt Nam

6

ThS. Hoàng Thị Na

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

7

TS. Nguyễn Hồng Trường

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

8

TS. Nguyễn Ngọc Nam

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

9

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Thành viên chính

Học Viện Tài Chính

10

ThS. Lê Văn Thìn

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng dự kiến: Tháng 9/2023.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

- Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-14/20.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 807

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)