Thứ năm, 31/08/2023 11:21 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp bệnh tua mực hại cây quế tại tỉnh Quảng Nam và vùng phụ cận, Mã số: ĐTĐL.CN-34/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp bệnh tua mực hại cây quế tại tỉnh Quảng Nam và vùng phụ cận.

Mã số: ĐTĐL.CN-34/18.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Nông nghiệp.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định được tác nhân gây bệnh, điều kiện phát sinh, phát triển và mức độ gây hại của bệnh tua mực trên cây Quế tại tỉnh Quảng Nam và vùng phụ cận.

- Đề xuất được biện pháp quản lý tổng hợp (IPM) bệnh tua mực trên cây Quế và chuyển giao, áp dụng có hiệu quả tại địa phương.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đào Ngọc Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 14/5/1975;           Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Chức danh khoa học:

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Mobile: 0913570077

Fax: 0243862376                             E-mail: daongocquang@vafs.gov.vn.

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ tổ chức: số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 02438389031                           Fax:  02438389722

Website:  http://www.vafs.gov.vn

Địa chỉ: số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Đại Hải

Số tài khoản: 3713.0.1053511

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                5.834 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               5.834 triệu đồng

- Ngân sách Trung ương:                                         5.250 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi:                                               584 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                                                0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện Đề tài là 36 tháng (từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2021).

   Được gia hạn hai lần (theo Quyết định số 2385/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2021 và Quyết định số 2081/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2022).

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: sau gia hạn là 54 tháng (từ tháng 11/2018 đến hết tháng 04/2023.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

thực hiện đề tài

Cơ quan công tác

1

TS. Đào Ngọc Quang

Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2

TS. Nguyễn Minh Chí

Thư ký đề tài

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

3

GS. TS. Phạm Quang Thu

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

TS. Nguyễn Mạnh Hà

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Lê Văn Bình

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

TS. Vũ Văn Định

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

8

TS. Trần Thanh Trăng

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

9

ThS. Lê Thị Xuân

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

10

TS. Bùi Văn Dũng

Thành viên thực hiện chính

Viện Bảo vệ thực vật,

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 9/2023.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-34/18.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 959

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)