Thứ năm, 14/09/2023 14:35 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu tổng hợp hạt nano Selenium và đánh giá tính sinh khả dụng trên mô hình động vật, mã số NĐT.74.e-ASIA/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu tổng hợp hạt nano Selenium và đánh giá tính sinh khả dụng trên mô hình động vật”, mã số NĐT.74.e-ASIA/19.
2. Kinh phí thực hiện: 2.480 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 2.480 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019 – tháng 12/2021; được gia hạn 02 lần đến hết tháng 03/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Hoá học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Trần Hùng.
(Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được đính kèm).
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 09/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 681

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)