Thứ năm, 23/11/2023 15:50 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis Lund, 1793), mã số NVQG-2018/ĐT.16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: : Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis Lund, 1793); NVQG-2018/ĐT.16
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.070 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 48 tháng (Từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2022); gia hạn đến tháng 9/2023 tại Quyết định số 1097/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Quốc Thái
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1.

TS. Trương Quốc Thái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

2.

ThS. Đinh Tấn Thiện

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

3.

TS. Lê Văn Chí

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

4.

TS. Nguyễn Văn Hùng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

5.

CN. Phan Lê Đình Huyên

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

6.

ThS. Nguyễn Văn Mạnh

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

7.

CN. Nguyễn Khắc Đạt

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

8.

KS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

9.

CN. Trần Thị Ngân Tiền

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 12/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm: Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2018/ĐT.16

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 450

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)