Thứ ba, 05/12/2023 10:27 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Quan hệ kinh tế Mỹ - Trung Quốc - Nga trong bối cảnh mới: Tác động, ảnh hưởng và đối sách của Việt Nam, mã số ĐTĐL.XH-02/21

Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 12/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 805

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)