Thứ hai, 06/05/2024 14:58 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá tác động tổ hợp của các hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công đến vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long, mã số ĐTĐL.CN-56/21

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 628

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)