Thứ năm, 23/05/2024 12:29 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Ngày 21/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 09-2024/QĐ-LHHVN ngày 06/3/2024 về việc giải thể Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam.

Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 27/2019/QĐ-HHNNHCVN ngày 24/5/2019 của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A- 2102 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 29/7/2019.

Đề nghị Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-2102 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 408

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)