Kiểm tra chất lượng đèn Led panel dùng trong kỹ thuật

Ngày cập nhật: 31/08/2020

Hỏi :(Nguyễn Thị Hà Phương - phuongnth239@gmail.com)

Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất camera module. Hiện nay chúng tôi có nhập khẩu tấm đèn Led panel, là bộ phận của máy kiểm tra chức năng sản phẩm dùng trong sản xuất mô đun camera. Đèn có cấu tạo dạng Panel, có thiết dạng tấm mỏng hình vuông, sử dụng chip Led SMD. Dây nối nguồn được thiết kế đặc biệt để gắn vào máy kiểm tra. Đèn của chúng tôi không thể sử dụng để chiếu sáng thông dụng, vậy có thuộc điều chỉnh của Quyết định 3810/QĐ-BKHCN, và phải DKKT chất lượng khi nhập khẩu hay không? Kính mong quý chi cục giải đáp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời :

Kính gửi: Độc giả Nguyễn Thị Hà Phương

Về vấn đề này, xin có ý kiến trả lời độc giả như sau:

1. Mục 1.1 QCVN 19:2019/BKHCN quy định “Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về an toàn, tương thích điện từ và các yêu cầu về quản lý đối với các sản phẩm chiếu sáng thông dụng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng - LED (sau đây gọi là sản phẩm chiếu sáng LED) được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này”.

Do đó, các sản phẩm chiếu sáng LED có mã HS trong phụ lục QCVN 19:2019/BKHCN phải thực hiện theo quy định tại quy chuẩn này.

2. Điều 1 Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED quy định:

“1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.”.

Do đó, hiện nay các sản phẩm chiếu sáng có mã HS trong phụ lục QCVN 19:2019/BKHCN chưa bắt buộc phái đáp ứng theo yêu cầu của Quy chuẩn này.

3. Để có căn cứ xác định sản phẩm mà Công ty độc giả nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng của QCVN 19:2019/BKHCN hay không, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN đề nghị Công ty cung cấp thêm các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm này.

Trân trọng.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng