Có bắt buộc thực hiện Hợp quy đối với hàng hóa DNCX mua hàng từ Nội địa?

Ngày cập nhật: 10/09/2022

Hỏi :(Nguyễn Thế - thenguyen1997@gmail.com)

Kính gởi Quý ban tư vấn Xin được tư vấn trường hợp: DNCX mua hàng hóa từ nội địa các mặt hàng thuộc đối tượng phải công bố Hợp quy thuộc quản lý của Bộ KHVCN, tuy nhiên chỉ mua dùng để sử dụng trong nội bộ DNCX (không đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam) thì có bắt buộc DNCX phải thực hiện Hợp quy không? Xin cảm ơn

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Thế,

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xin gửi Độc giả ý kiến phản hồi của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ KH&CN, chi tiết tại tệp đính kèm.

Trân trọng.