V/V kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu dạng phi mậu dịch

Ngày cập nhật: 15/09/2022

Hỏi :(Dương Thị Hồng Vân - vandth@alcvietnam.com)

Kính gửi Bộ Khoa học Công Nghệ Công ty chúng tôi có nhập khâu lô hàng thép không gỉ cán nguội làm nguyên liệu cho thử nghiệm sản xuất dưới loại hình H11 - Nhập khẩu hàng phi mậu dịch không thanh toán. Căn cứ theo Quy định tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP, mục p, Khoản 2, Điều 1 về miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2, hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) có thể được miễn kiểm tra chất lượng thép. Như vậy, với trường hợp công ty chúng tôi làm thủ tục nhập khẩu thép không nhằm mục đích kinh doanh, chỉ sử dụng cho việc thử nghiệm sản xuất tại công ty, sau đó tiêu hủy thì có cần phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng không? Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời từ quý bộ

Trả lời :

Kính gửi độc giả Dương Thị Hồng Vân,

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xin gửi Độc giả ý kiến phản hồi của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ KH&CN, chi tiết tại tệp đính kèm.

Trân trọng.