Thứ năm, 04/07/2019 15:44 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử) theo Quyết định số 1933/QĐ-BKHCN ngày 04/7/2019

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-BKHCN ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày đến của bưu điện Ha Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 04/9/2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1933/QĐ-BKHCN ngày 04/7/2019 (.pdf)

Quyết định số 1933/QĐ-BKHCN ngày 04/7/2019 (.doc)

Phụ lục Quyết định số 1933/QĐ-BKHCN ngày 04/7/2019 (.doc)

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1263

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)