Thứ hai, 08/07/2019 22:00 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm Hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm (I-ATP) nâng cao an toàn và năng lực vận tải đường sắt Việt Nam, mã số ĐTĐL.CN-17/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm Hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm (I-ATP) nâng cao an toàn và năng lực vận tải đường sắt Việt Nam, mã số: ĐTĐL.CN-17/16.

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ công nghệ chế tạo Hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm (I-ATP)

- Chế tạo thành công ít nhất 01 Hệ thống I-ATP mẫu áp dụng cho đường sắt Việt Nam

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thiết kế, chế tạo và khai thác hệ thống I-ATP

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Hồng Minh.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                      5.600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     5.600 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                    0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10 năm 2016

Kết thúc: tháng 9 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 3 năm 2019.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1247

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)