Thứ năm, 04/07/2019 17:15 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Ứng dụng công nghệ nano sản xuất chế phẩm sinh học dạng dịch thể từ vi sinh vật và thảo mộc phòng trừ tuyến trùng và bệnh rễ cây hồ tiêu ở Tây Nguyên”, Mã số: ĐTĐL.CN-07/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ nano sản xuất chế phẩm sinh học dạng dịch thể từ vi sinh vật và thảo mộc phòng trừ tuyến trùng và bệnh rễ cây hồ tiêu ở Tây Nguyên”, Mã số: ĐTĐL.CN-07/16.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung:

Sản xuất được chế phẩm sinh học dạng dịch thể từ vi sinh vật có ích và thảo mộc trên cơ sở ứng dụng công nghệ nano, để sử dụng trong phòng trừ tuyến trùng và bệnh rễ cây hồ tiêu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Tuyển chọn được Bộ chủng vi sinh có ích và nguồn vật liệu thảo mộc để sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học từ vi sinh vật và thảo mộc;

+ Xây dựng được Quy trình công nghệ sản xuất quy mô công suất 1000 lít/mẻ và có doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ để sản xuất;

+ Xây dựng được Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý tổng hợp bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu;

+ Xây dựng được 03 mô hình trình diễn sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu, quy mô 03 ha/mô hình tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, giảm tỷ lệ bệnh > 70%, tăng hiệu quả kinh tế > 30% so với đối chứng;

+ Đào tạo được 01 thạc sỹ chuyên ngành;

+ 02 bài báo được đăng ở tạp chí chuyên ngành.

3. Chủ nhiệm Đề tài: TS. Hồ Tuyên

4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài: Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện: 6.450 triệu đồng, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 6.150 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện đề tài:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ 06/2016 đến 05/2019.

- Thực tế thực hiện: Từ 06/2016 đến 31/05/2019.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1368

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)