Thứ hai, 08/07/2019 22:02 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải, mã số ĐTĐL.CN-52/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải, mã số ĐTĐL.CN-52/16.

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo khuôn mẫu dùng trong công nghiệp ô tô.

- Góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

- Thiết kế chế tạo được khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải.

- Đào tạo được đội ngũ kỹ thuật cao về thiết kế chế tạo khuôn mẫu.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Minh Tâm.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai – Trường Hải (nay là Công ty TNHH MTV Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai).

5. Tổng kinh phí thực hiện:                      52.322 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:       8.184 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             43.138 triệu đồng.

 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12 năm 2016

Kết thúc: tháng 11 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 5 năm 2019.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 880

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)