Thứ ba, 09/07/2019 18:57 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt.

- Mã số nhiệm vụ: ĐTĐL.CN-45/16

Thuộc Chương trình: Đề tài độc lập Quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

(1). Hệ thống hóa lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt để rút ra bài học cho Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN.

(2). Phân tích, đánh giá thực trạng các mặt hoạt động của ĐSVN và các phương thức vận tải khác cạnh tranh với VTĐS, trên cơ sở đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt.

(3). Xây dựng các nhóm giải pháp đồng bộ và khả thi về hoàn thiện cơ chế chính sách, công nghệ đường sắt; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế hoạch tổ chức khai thác vận tải hàng hóa bằng đường sắt để đưa ra mô hình phục vụ tổ chức khai thác vận tải hàng hóa bằng đường sắt và kiến nghị các điều kiện để thực hiện các giải pháp với Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng Công ty ĐSVN.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Thu Sao.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghệ GTVT.

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.950 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.950 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: Tháng 11/2016.

Kết thúc: Tháng 10/2018.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Tháng 04/2019 theo Quyết định số 3101/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2018.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1150

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)