Thứ ba, 26/05/2020 22:42 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết về: đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Mã số: KNĐMST.NV13.CTT.09-17

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết về: đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mã số: KNĐMST.NV13.CTT.09-17

Kinh phí: 2.300 triệu đồng

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 24 tháng

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Quất

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ -trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2. Mục tiêu nhiệm vụ

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là xác định vướng mắc khó khăn trong việc đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm (cơ chế chính sách, nguồn nhân lực có kinh nghiệm về đầu tư mạo hiểm,…); cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội (chính sách, giáo dục và đào tạo, tạo lập môi trường kinh doanh,…) và đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung các văn bản nêu trên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định được những vấn đề bất cập, khuyết thiếu còn tồn tại trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đầu tư, Luật chứng khoán, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng,… nhằm  làm rõ được đặc thù của hoạt động đầu tư mạo hiểm và vai trò của Nhà nước trong quá trình hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp ĐMST.

- Đánh giá được kinh nghiệm quốc tế qua quá trình nghiên cứu hoạt động đầu tư mạo hiểm và vai trò của nhà nước trong quá trình hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp ĐMST tại các nước tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ có nền kinh tế tương đồng với Việt Nam, gồm các vấn đề: Các bước đầu tư mạo hiểm theo quá trình phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST,  mô hình đầu tư mạo hiểm của tổ chức, cá nhân, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp ĐMST cũng như tham gia vào giai đoạn nào của các bước đầu tư mạo hiểm theo quá trình phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Danh sách thành viên thực hiện chính

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

TS. Phạm Hồng Quất

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2

KS. Nguyễn Thị Trang

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

3

TS. Từ Minh Hiệu

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

4

TS. Nguyễn Minh Sản

Học viện Hành chính quốc gia - Bộ Nội vụ

5

Th.S Đặng Thị Mai Hương

Học viện Hành chính quốc gia - Bộ Nội vụ

6

Th.S. Trần Đức Thắng

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

7

ThS Trịnh Thị Hương

Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8

ThS. Phan Hoàng Lan

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

9

CN. Nguyễn Thị Lệ Quyên

Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10

Hoàng Thị Hồng

Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 226

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)