Thứ tư, 25/11/2020 23:14 GMT+7

Phát triển công nghiệp vật liệu là chìa khóa để có nền kinh tế tự chủ

Vật liệu mới, vật liệu kỹ thuật cao có thể coi là chìa khóa cho sự phát triển công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, y học, quốc phòng, an ninh, công nghệ thông tin, truyền thông,... Có thể khẳng định việc làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu là nền tảng cơ bản nhất để làm chủ sản xuất công nghiệp.

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại Hội thảo “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức sáng 25/11, tại Hà Nội.
 

Toàn cảnh Hội thảo
 

Hội thảo là cơ hội để đại diện các bộ ngành, các tổ chức, các nhà khoa học trong lĩnh vực vật liệu trao đổi, thảo luận, làm rõ các luận cứ cần thiết nhằm mục đích định hướng sự phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu phục vụ cho Đề án “Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.
 

Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho biết: Để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cần phải có những bước phát triển đột phá về công nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ then chốt là phải phát triển được ngành công nghiệp vật liệu vì ngành này là một lợi thế phát triển của nước ta, có vai trò rất quan trọng cho phát triển công nghiệp quốc gia, góp phần bảo đảm xây dựng được một nền công nghiệp độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã đề ra tại các nghị quyết của Đảng.
 

Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo
 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Phát triển công nghiệp vật liệu là vấn đề lớn đối với mọi quốc gia, nhất là đối với một đất nước đang thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng. Để xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh, hiệu quả, tự chủ phải tự chủ tối đa nguyên vật liệu, nhưng phải là nguyên vật liệu có chất lượng. Chính vì vậy, KH&CN cần tập trung nghiên cứu phát triển các loại vật liệu trên cơ sở phát huy các nguồn tài nguyên nước ta sẵn có; phát triển vật liệu phục vụ những ngành lợi thế của đất nước.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, nhà nước cần đầu tư nhiều hơn cho KH&CN, trong đó có KH&CN về công nghiệp vật liệu, cần có cơ chế để phát triển và phát huy cao năng lực của đội ngũ những người làm khoa học ở các viện nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện để cả xã hội, trước hết là cộng đồng các doanh nghiệp tham gia.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, đối với các quốc gia trên thế giới, công nghiệp vật liệu có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sản lượng, chủng loại và chất lượng vật liệu tiêu thụ phản ánh sức mạnh của nền kinh tế và trình độ công nghệ của quốc gia. Tại Việt Nam, nhu cầu vật liệu cho sản xuất phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng cao, trong khi đó, năng lực sản xuất của công nghiệp vật liệu nước ta vẫn còn nhỏ, năng suất và chất lượng còn nhiều hạn chế. Do đó, phát triển ngành công nghiệp vật liệu càng là một đòi hỏi tất yếu để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội thảo
 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, công nghệ vật liệu mới luôn được xác định là một trong bốn công nghệ cao được ưu tiên. Từ năm 2001 đến nay, Bộ KH&CN đã bố trí riêng 01 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển vật liệu mới. Bên cạnh đó, các nội dung nghiên cứu, ứng dụng vật liệu cũng đã được ưu tiên lồng ghép trong các Chương trình KH&CN cấp quốc gia khác. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường tiềm lực, nâng cao trình độ cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu, cập nhật được các công nghệ mới, tiên tiến của các nước phát triển. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều chủng loại vật liệu mới từ nguồn nguyên liệu trong nước với chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại, đáp ứng một phần nhu cầu của các ngành sản xuất và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng của ngành công nghiệp vật liệu ở nước ta hiện nay; vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghiệp vật liệu ở nước ta; những định hướng lớn trong nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu ở nước ta đến năm 2030, tầm nhìn 2045; hợp tác quốc tế trong việc phát triển công nghiệp vật liệu; chia sẻ các mô hình, chính sách thí điểm, cách làm hay của địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển công nghiệp vật liệu; các quan điểm chính sách lớn về cơ chế, chính sách thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển ngành công nghiệp vật liệu...

Theo ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, công nghiệp vật liệu là ngành có tính nền tảng, tạo ra các nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất của quốc gia, tác động trực tiếp đến sự phát triển các ngành kinh tế khác. Trong đó, Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu.

Đề xuất cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Nguyễn Đình Hậu cho rằng, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp vật liệu một cách đồng bộ, hiệu quả. Gắn phát triển công nghiệp vật liệu với chiến lược phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật, quốc phòng an ninh. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tài chính, đất đai, khoa học và công nghệ, thương mại hóa, phát triển thị trường,… thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng bền vững, hiệu quả./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 4513

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)