Thứ sáu, 26/08/2022 20:01 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: ĐTĐL.CN-46/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Mã số: ĐTĐL.CN-46/18

- Kinh phí: 5.800 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2021). Được gia hạn 9 tháng (đến tháng 7/2022).

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trần Trung

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Đặng Trần Trung

Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

2

TS. Nguyễn Thị Hạ

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

3

TS. Bùi Du Dương

Thư ký khoa học, thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

4

TS. Thân Văn Đón

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

5

KS. Trương Văn Hùng

Thành viên chính

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

6

ThS. Hồ Văn Thủy

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

7

ThS. Nguyễn Tất Tuấn

Thành viên chính

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

8

ThS. Hoàng Thu Hà

Thành viên chính

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

9

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Thành viên

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

10

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Thành viên

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

11

ThS. Bùi Văn Dũng

Thành viên

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

12

KS Khúc Thị Ngọc

Thành viên

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

13

CN. Trần Thị Giang

Thành viên

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)
 

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 836

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)