Thứ hai, 05/09/2022 09:15 GMT+7

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác dạng màng và sợi cấu trúc nano trên cơ sở nano kim loại hoặc oxit kim loại phân tán trên phế phụ phẩm nông - công nghiệp biến tính bằng các phương pháp tổng hợp hóa lý, ứng dụng trong xử lý nước thải"

Ngày 26/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác dạng màng và sợi cấu trúc nano trên cơ sở nano kim loại hoặc oxit kim loại phân tán trên phế phụ phẩm nông - công nghiệp biến tính bằng các phương pháp tổng hợp hóa lý, ứng dụng trong xử lý nước thải", mã số ĐTĐL.CN.35/18.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm 09 thành viên do GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, làm Chủ tịch Hội đồng.PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu và kết quả của nhiệm vụ

 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu cơ bản để phát triển theo định hướng ứng dụng vật liệu nano khi xử lý nước thải trong Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác dạng màng và sợi cấu trúc nano trên cơ sở nano kim loại hoặc oxit kim loại phân tán trên phế phụ phẩm nông - công nghiệp biến tính bằng các phương pháp tổng hợp hóa lý, ứng dụng trong xử lý nước thải” do PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng làm chủ nhiệm; Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan chủ trì thực hiện. Đề tài với mục tiêu chính là: Chế tạo vật liệu hấp phụ biến tính nano trên cơ sở gắn kết các hạt nano kim loại hoặc oxit kim loại với vật liệu hấp phụ là than hoạt tính chế tạo từ các phế phụ phẩm nông - công nghiệp (như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, bã sắn, tro bay,...); Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng (As, Cd, Pb, Cr) và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy.Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Chủ nhiệm và Cơ quan chủ trì; phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; về chủng loại, số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài mức "Đạt", đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các nội dung góp ý và chỉnh sửa cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ KH&CN ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 944

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)