Thứ sáu, 09/09/2022 14:51 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)”, Mã số: ĐTĐL.CN-34/20

1. Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)

Mã số: ĐTĐL.CN-34/20

Kinh phí: 4.600.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: Từ Tháng 9/2020 đến hết tháng 8/2022.

Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm: ThS. Ngô Huy Kiên.      

Các thành viên tham gia thực hiện:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS.NCS. Ngô Huy Kiên

Chủ nhiệm đề tài

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

2

TS. Hà Văn Định

Thư ký đề tài

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

3

TS. Nguyễn Quang Dũng

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

4

TS. Vũ Anh Tú

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

5

TS. Nguyễn Hùng Cường

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

6

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

7

TS. Phạm Hồng Long

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

8

NCS. Trương Quang Quý

Thành viên chính

Bảo tàng Địa chất

9

CN. Lương Thị Thái Thanh

Thành viên chính

Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường

10

ThS. Vi Trần Thùy

Thành viên chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Và các thành viên khác

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: Tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết trong file đính kèm)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1974

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)