Thứ ba, 11/10/2022 11:08 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá Mú cọp Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775)”, mã số: DA.15/2019-HĐ-NVQG

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá Mú cọp Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775)”, mã số: DA.15/2019-HĐ-NVQG

2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.250 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (Từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022)

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đức Tuấn

6. Các thành viên tham gia chính:
 

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Đức Tuấn

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

ThS. Hoàng Nhật Sơn

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

KS. Phạm Văn Thìn

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

ThS. Phan Minh Qúy

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

ThS.Nguyễn Hữu Tích

Đại học Hạ Long

6

KS. Trần Trọng Lượng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

TS. Trương Mỹ Hạnh

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

KS. Đoàn Bá Thi

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

KS. Hoàng Khắc Tiệp

Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Phát


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 10/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: DA.15/2019-HĐ-NVQG

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1244

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)