Thứ ba, 11/10/2022 11:20 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển công nghệ canh tác tôm – lúa theo hướng hữu cơ vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long, mã số ĐTĐL.CN-21/2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu phát triển công nghệ canh tác tôm – lúa theo hướng hữu cơ vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long, mã số ĐTĐL.CN-21/2018.

Thuộc: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Huỳnh Văn Nghiệp

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.500 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.500 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 11/2018

Kết thúc: 10/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 6/2022

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Tháng 10/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-21/2018

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1239

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)