Thứ năm, 13/10/2022 11:32 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Mã số: ĐTĐL.CN-01/20

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên.

- Mã số: ĐTĐL.CN-01/20

- Kinh phí: 4.100 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2022). Được gia hạn 6 tháng (đến tháng 8/2022).

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Trần Quang Bảo

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

PGS. TS Trần Quang Bảo

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Lã Nguyên Khang

Viện Sinh thái rừng và Môi trường –

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Lê Sỹ Doanh

Viện Sinh thái rừng và Môi trường –

 Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Phạm Văn Duẩn

Viện Sinh thái rừng và Môi trường –

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Lâm nghiệp

6

TS. Phạm Thị Huế

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Lâm nghiệp

7

ThS. Nguyễn Văn Tiến

Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ban Kinh tế Trung ương

8

ThS. Nguyễn Văn Tốn

Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ban Kinh tế Trung ương

9

PGS. TS. Lê Đình Hải

Khoa Kinh tế Phát triển – Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

10

TS. Nguyễn Bá Long

Viện Quản lý đất đai và PTNT – Trường Đại học Lâm nghiệp

11

TS. Hoàng Xuân Phương

Viện Quản lý đất đai và PTNT – Trường Đại học Lâm nghiệp

12

TS. Lê Ngọc Hoàn

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Lâm nghiệp

13

PGS. TS Đỗ Anh Tuấn

Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường – Trường Đại học Lâm nghiệp

14

GS. TS Bảo Huy

Trường Đại học Tây Nguyên

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 10/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.  Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1715

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)