Thứ sáu, 21/10/2022 14:29 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển hệ vật liệu cấu trúc nano plasmonic, xây dựng hệ thiết bị phân tích nhanh tại hiện trường dư lượng một số chất bảo vệ thực vật trong rau quả”, Mã số: ĐTĐL.CN-04/19

1/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ vật liệu cấu trúc nano plasmonic, xây dựng hệ thiết bị phân tích nhanh tại hiện trường dư lượng một số chất bảo vệ thực vật trong rau quả.

- Mã số: ĐTĐL.CN-04/19

- Kinh phí: 6.200 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 3/2019 đến tháng 9/2021) và được gia hạn 12 tháng (đến tháng 9/2022) theo Quyết định số 2114/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 329/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 03 năm 2022.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên, 
học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

PGS.TS.  Lê Vũ Tuấn Hùng

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

2

TS. Nguyễn Thế Thường

Thư ký khoa học

Viện Vật lý Y Sinh học

3

PGS.TS.  Lâm Quang Vinh

Thành viên
thực hiện chính

ĐHQG TP.HCM

4

GS.TS. Phan Bách Thắng

Thànhviên
thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử - ĐHQG TPHCM

5

PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Thành viên
thực hiện chính

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

6

PGS.TS.  Trần Thị Thanh Vân

Thành viên
thực hiện chính

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

7

TS. Lê Trấn

Thành viên
thực hiện chính

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

8

TS. Phan Thị Kiều Loan

Thành viên
thực hiện chính

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

9

ThS. Nguyễn Hương Giang

Thành viênthực hiện chính

Trung tâm An toàn thực phẩm và Đảm bảo chất lượng Công ty AJ FOODS Việt Nam

2/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: đầu tháng 11/2022.

3/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1348

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)