Thứ ba, 25/10/2022 09:05 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa màu đặc sản Bát (Cu đỏ) và Khẩu cẩm xẳng tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ”, mã số: NVQG-2019/02

1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

- Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa màu đặc sản Bát (Cu đỏ) và Khẩu cẩm xẳng tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ” .

Mã số: NVQG-2019/02

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Tổng kinh phí thực hiện:                                      9.520 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   4.520 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                             5.000 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 42 tháng (Từ tháng 02 năm 2019 đến tháng 07 năm 2022)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tài nguyên thực vật

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Huệ

- Các thành viên chính thực hiện đề tài:

STT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Thị Huệ

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

2

Hà Minh Loan

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

3

Lã Tuấn Nghĩa

PGS.Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

4

Hoàng Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

5

Đàm Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

6

Đinh Thị Ngân

Cử nhân

Trung tâm Tài nguyên thực vật

7

Vũ Xuân Trường

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

8

Phạm Thùy Dương

Kỹ sư

Trung tâm Tài nguyên thực vật

9

Vũ Thị Thảo Mi

Kỹ sư

Trung tâm Tài nguyên thực vật

10

Nguyễn Khánh Tùng

Cử nhân

Công ty TNHH KC Hà Tĩnh

11

Vũ Văn Đoàn

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp

12

Lê Đức Công

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 11/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/02

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 969

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)