Thứ hai, 14/11/2022 14:40 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.05/16-20

1. Thông tin chung về nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm oligo-β-glucan bằng công nghệ bức xạ phục vụ nuôi tôm sạch chất lượng cao.

- Mã số: KC.05/16-20

- Kinh phí: 10.437 triệu đồng, trong đó: kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.990 triệu đồng; Kinh phí từ nguồn khác: 2.447 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2020)

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

+ Lần 1 từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021

+ Lần 2 từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021

+ Lần 3 từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022

- Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lê Quang Luân

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Quang Luân

Phó Giáo sư
Tiến sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

2

Đinh Thị Nga

Tiến sỹ

Trường ĐH Tài nguyên và

Môi trường TP.HCM

3

Phan Đình Tuấn

Phó Giáo sư
Tiến sỹ

Trường ĐH Tài nguyên và

 Môi trường TP.HCM

4

Nguyễn Thanh Vũ

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

5

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

6

Nguyễn Trọng Nghĩa

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

7

Trần Đức Trọng

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

8

Nguyễn Xuân Tuấn

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

9

Hàng Khánh Linh

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

10

Ngô Huỳnh Phương Thảo

Thạc sỹ

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp.HCM

 

 2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 11/2022, tại Bộ Khoa học và Công nghệ; 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo).

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.05/16-20

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1244

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)