Thứ tư, 30/11/2022 10:14 GMT+7

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022.

Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Phạm Gia Chương - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; các giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hơn 160 học viên tham dự hai lớp học.
 

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN phát biểu khai mạc khóa học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN chúc mừng các đồng chí đảng viên mới, các đồng chí quần chúng ưu tú thuộc các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ tham gia khóa học.

Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới sẽ được học các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức.
 


Toàn cảnh khai giảng lớp học

Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng sẽ được học các chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối khóa học, các học viên hoàn thành nội dung học tập, viết bài thu hoạch, đạt yêu cầu sẽ được Đảng ủy Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận./.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1842

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)