Thứ sáu, 03/02/2023 16:23 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 01 năm 2023

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Viện sáng kiến Việt Nam

 

x

A-2056

2

Viện phát triển thương hiệu và chống hàng giả

 

x

A-2137

3

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục  Tuệ An

 

x

A-2392

4

Viện Chiến lược phát triển Nhân lực - Nhân tài Việt Nam

 

x

A-1632

5

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp

 

x

A-030

6

Viện Nghiên cứu pháp luật và chính sách kinh tế

 

x

A-2467

7

Viện khoa học kỹ thuật an toàn, sức khỏe và môi trường

 

x

A-2304

8

Viện giải pháp kỹ thuật nông nghiệp bền vững

x

 

A-2551

9

Viện ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

x

 

A-2552

10

Viện nghiên cứu phát triển sáng tạo sơ đồ tư duy và bản quyền số Việt Nam

x

 

A-2553

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1698

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)