Thứ năm, 07/09/2023 15:47 GMT+7

Cà Mau xét chọn doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Mới đây, Chi cục TCĐLCL Cà Mau đã tiến hành họp sơ tuyển để xét duyệt và chọn doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

Cụ thể, Hội đồng Sơ tuyển gồm lãnh đạo đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh Cà Mau. Việc thực hiện xét chọn doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 thông qua Hội đồng Sơ tuyển căn cứ theo quy định tại Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhằm đảm bảo tính khách quan trong tuyển chọn các doanh nghiệp để làm căn cứ đề xuất Hội đồng quốc gia tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng.

Hội đồng sơ tuyển đã thông qua báo cáo theo 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc chấp hành pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, môi trường, an toàn lao động, an sinh xã hội,… Sau khi xem xét, đánh giá, phân tích trên báo cáo của doanh nghiệp và kết quả của đoàn đánh giá tại chỗ, Hội đồng đã thống nhất đề nghị xét chọn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Kết quả xét chọn, Hội đồng sơ tuyển thống nhất cho 983/1000 điểm và đề nghị Hội đồng quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 trao tặng Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) – Giải vàng Chất lượng Quốc gia.

Những năm gần đây Cà Mau luôn có doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và đạt giải. Cụ thể, năm 2019 Công ty cổ phần Việt Nam Food (VNF) được trao tặng giải Vàng, năm 2020 Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau được vinh dự xét tặng giải Vàng, năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau được hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xét chọn nhận GTCL quốc gia. 
 


Những năm gần đây Cà Mau luôn có doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và đạt giải. Ảnh minh họa

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là Giải thưởng duy nhất về chất lượng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dư­ơng nhằm tôn vinh tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên sản phẩm, dịch vụ của mình. Đặc biệt, khi đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp được xem xét đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia còn được ưu tiên vay vốn từ các Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng.

Về điều kiện tham dự, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự giải thưởng.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, giấy chứng nhận của Bộ KH&CN.

Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ KH&CN đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, của tỉnh và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) hướng dẫn: Xây dựng báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia./.

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1137

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)