Thứ hai, 18/09/2023 11:22 GMT+7

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED-FWO và NAFOSTED-DFG do NAFOSTED tài trợ từ năm 2023

Ngày 13 tháng 09 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí cho các đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương (HTSP) NAFOSTED-DFG và NAFOSTED-FWO được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2023 lần lượt tại các Quyết định số 37/QĐ-HĐQL-NAFOSTED và 38/QĐ-HĐQL-NAFOSTED.

Tổng kinh phí tài trợ đợt này là 11,582 tỷ đồng, trong đó, 9,780 tỷ đồng tài trợ cho 05 đề tài hợp tác song phương NAFOSTED – FWO và 1,802 tỷ đồng tài trợ cho 01 đề tài hợp tác song phương NAFOSTED – DFG. Kinh phí do Quỹ tài trợ đối với đề tài HTSP tập trung vào các mục công lao động, chi phí vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, các hoạt động của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học, phân tích mẫu…) và đoàn ra. Kinh phí trung bình của các đề tài thực nghiệm nói chung cao hơn các đề tài lý thuyết do nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm, chi phí thực địa, thuê ngoài và phân tích mẫu.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ trước ngày 20/9/2023. Thời gian ký hợp đồng thực hiện đề tài dự kiến ngày 15/10/2023.

Kính đề nghị các nhà khoa học chỉnh sửa theo mẫu Thuyết minh đề cương và Dự toán kinh phí mới theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ để hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng.

Tải mẫu tại đây.

​Quỹ sẽ triển khai ký điện tử đối với các Hợp đồng thực hiện đề tài HTSP được tài trợ đợt này (tham khảo thông tin tại đây). Theo đó, việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng sẽ được thực hiện theo phương thức trực tuyến. Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện ký, đóng dấu số trên hợp đồng, gửi tới Quỹ trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến thay cho việc gửi hồ sơ bản giấy.

Đề nghị các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị chữ ký và dấu số để việc ký hợp đồng các đề tài được triển khai thuận lợi, theo đúng tiến độ./.

 

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 837

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)