Thứ ba, 05/12/2023 15:16 GMT+7

Nâng cao kỹ năng soạn thảo, hợp nhất, pháp điển, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 01/12/2023, Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức “Hội nghị Tập huấn công tác xây dựng, triển khai văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho công chức, viên chức Bộ KH&CN năm 2023” tại Quảng Ninh.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2023. Tham dự Hội nghị có hơn 60 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế cho biết: tính đến hết ngày 25/11/2023, Bộ đã trình 14/15 đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, đạt 93% (01 đề án còn lại đang hoàn thiện để trình trong tháng 12/2023); ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư.

Về xây dựng văn bản ngoài kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2023: Bộ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật gửi Bộ Tư pháp thẩm định và dự kiến sẽ trình Chính phủ đúng tiến độ được giao (1/2024); xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ để thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư để phù hợp, thống nhất với Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thanh tra và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 02 Thông tư để bảo đảm yêu cầu triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, chất lượng soạn thảo văn bản còn chưa đồng đều giữa các đơn vị. Các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn phải hoàn thiện nhiều, số đề án được ban hành ngay chiếm tỷ lệ nhỏ. Để nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, bên cạnh việc tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế thì cần nghiên cứu, đăng ký những đề án bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp đã tập trung hướng dẫn những kỹ năng soạn thảo văn bản từ khâu lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khâu soạn thảo, hợp nhất, pháp điển, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý hoạt động xây dựng, ban hành chính sách của Bộ Tư pháp.

Thông qua hoạt động hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác xây dựng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và qua hoạt động trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản tại các đơn vị thuộc Bộ đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các học viên tham dự tập huấn, là cơ sở để tăng cường chất lượng xây dựng và triển khai, thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trong thời gian tới.

Nguồn: Vụ Pháp chế

Lượt xem: 482

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)