Thứ năm, 07/12/2023 10:15 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:Nghiên cứu sử dụng các hệ enzyme khác nhau để tách chiết các polysacharide và hợp chất có hoạt tính sinh học từ rong nâu Việt Nam định hướng phát triển dược liệu; Mã số: ĐTĐL.CN-57/19

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng các hệ enzyme khác nhau để tách chiết các polysacharide và hợp chất có hoạt tính sinh học từ rong nâu Việt Nam định hướng phát triển dược liệu

- Mã số: ĐTĐL.CN-57/19

- Kinh phí: 6.100 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng từ 12/2019 đến tháng 11/2022, gia hạn thêm 12 tháng theo Quyết định số 2337/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2022.

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Thị Thúy Hằng

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Cao Thị Thúy Hằng

Chủ nhiệm đề tài

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

2

PGS. TS Trần Thị Thanh Vân

Thành viên chính,

thư ký đề tài

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

3

PGS. TS. Phạm Đức Thịnh

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

4

TS. Nguyễn Thị Thuận

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

5

TS. Trần Nguyễn Hà Vy

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

6

TS. Võ Thị Diệu Trang

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

7

TS. Võ Mai Như Hiếu

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

8

TS. Phan Thị Hoài Trinh

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

9

PGS. TS. Thành Thị Thu Thủy

Thành viên chính

Viện Hóa Học

10

PGS. TS. Đỗ Thị Thảo

Thành viên chính

Viện Công nghệ Sinh học

11

KS. Nguyễn Ngọc Linh

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

12

ThS.Ngô Thị Duy Ngọc

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

13

ThS. Trần Văn Huynh

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

14

TS. Võ Thành Trung

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

15

TS. Nguyễn Đình Thuất

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 12/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 894

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)