Thứ năm, 11/04/2024 07:36 GMT+7

Tập trung sửa đổi toàn diện Luật khoa học và công nghệ

Ngày 10/4/2024, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Họp báo thường kỳ Quý I năm 2024 do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng đại diện gần 40 cơ quan thông tấn, báo chí. Nhiều vấn đề liên quan tới khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), sửa đổi Luật KH&CN năm 2013, trí tuệ nhân tạo (AI), sở hữu trí tuệ (SHTT), định giá tài sản nghiên cứu KH&CN... được đề cập tại Họp báo.

Nhiều kết quả nổi bật về KH,CN&ĐMST được hoàn thành

Tại Họp báo, Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đã báo cáo kết quả hoạt KH,CN&ĐMST trong Quý I năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 của Bộ KH&CN.

Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang báo cáo tại Họp báo.

Báo cáo nêu rõ, trong Quý I năm 2024, Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 29/02/2024 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2024. Tập trung xây dựng hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật KH&CN (sửa đổi) theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 07/02/2024, theo đó sẽ nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật KH&CN nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KH,CN&ĐMST trong thời gian tới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý KH,CN&ĐMST.

Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 văn bản, gồm: Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 quy định về khu công nghệ cao; Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN; Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 về việc thành lập Hội đồng quốc gia về KH,CN&ĐMST; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ KH&CN đã hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Chương trình hành động/Kế hoạch hành động triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết nêu trên.

 Bộ KH&CN đã tổ chức các buổi làm việc với các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng hồ sơ Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2024.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành 02 Thông tư, gồm: Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Tháng 3 năm 2024, Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2028 với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 31/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh buổi Họp báo Quý I năm 2024.

Cũng trong Quý I, Bộ KH&CN đã tổ chức các sự kiện: Lễ Công bố kết quả triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023. Đây là lần đầu tiên Bộ tổ chức công bố Bộ chỉ số này nhằm đo lường năng lực ĐMST và kết quả ĐMST của từng địa phương, đồng bộ với Bộ chỉ số GII của Việt Nam, cung cấp các căn cứ khoa học, thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong xây dựng, thực thi các chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH,CN&ĐMST; Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST của các địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo; Hội nghị SHTT năm 2024 nhằm đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động SHTT ở các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước; Lễ kỷ niệm 40 năm ngày khánh thành công trình khôi phục và mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

Tập trung sửa đổi toàn diện Luật KH&CN

Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho biết, căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình/kế hoạch công tác của Bộ, trong Quý II/2024, Bộ tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH,CN&ĐMST, cụ thể: Tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật KH&CN (sửa đổi). Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. 

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ban hành theo thẩm quyền các Thông tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST.

Trong Quý II/2024, Bộ KH&CN tiếp tục tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương về KH,CN&ĐMST với các đối tác quốc tế; Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và phát động các hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2024; chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN; Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024; Trao Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2023; Hội nghị các nhà khoa học trẻ và Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học 2024.

Lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ cung cấp thông tin đến báo chí tại buổi Họp báo.

Tại Họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt câu hỏi về các vấn đề: Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi, chính sách thúc đẩy phát triển KH,CN&ĐMST, thu hút đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN, bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tiếp nhận và phê duyệt các đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, chính sách liên quan đến AI, định giá tài sản nghiên cứu KH&CN... Đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đã chia sẻ, cung cấp thông tin đến báo chí về những nội dung trên.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Họp báo.

Làm rõ thêm về vấn đề Luật KH&CN sửa đổi, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cho biết, một trong những điểm nghẽn của hoạt động KH&CN lâu nay vẫn là cơ chế chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, Bộ KH&CN sẽ quyết liệt sửa đổi toàn diện Luật KH&CN 2013 với nhiều điểm mới, đột phá, thể hiện được kỳ vọng để Luật trở thành một công cụ hữu hiệu, hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ KH,CN&ĐMST trong thời gian tới…

Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đã cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ Bộ và ngành KH&CN của các cơ quan thông tấn báo chí. Bộ KH&CN luôn mong muốn lắng nghe ý kiến đa chiều của các nhà báo, với nhiều nội dung quan trọng đóng góp cho Bộ trong việc hoàn thiện chính sách, thực thi triển khai hoạt động KH,CN&ĐMST.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 985

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)