Ngày 25/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định 455/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ngày 11/04/2024  | Xem tiếp
Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (Cổng thông tin) sẽ vận hành chính thức trong quý II/2024.
Ngày 29/03/2024  | Xem tiếp
Để thực thi tốt quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong môi trường thương mại điện tử đòi hỏi nhận thức phù hợp của tất cả các chủ thể có liên quan và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bên.
Ngày 27/03/2024  | Xem tiếp
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ KH&CN đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Ngày 27/03/2024  | Xem tiếp
Tại Việt Nam, hợp tác và hội nhập quốc tế được coi là giải pháp then chốt để nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) của đất nước. Các nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương không ngừng được đẩy mạnh với các hoạt động trên nhiều lĩnh vực và khuôn khổ khác nhau. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ quý báu từ Liên minh Châu Âu (EU), cũng như các nước thành viên EU, nơi được coi là ngôi nhà trí tuệ của nhân loại.
Ngày 22/03/2024  | Xem tiếp
Cùng với những bước tiến trong quan hệ ngoại giao, hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) giữa Việt Nam - Hàn Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước, điển hình là Dự án “Hợp tác thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc” (Dự án VKIST). Việt Nam là đối tác quan trọng trong chương trình hành động của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) khi thực hiện dự án ODA cấp Chính phủ.
Ngày 19/03/2024  | Xem tiếp
Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 02/2024 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:
Ngày 13/03/2024  | Xem tiếp
Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) - một trong những tổ chức KH&CN đa ngành lớn nhất thế giới sẽ tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho các nhà khoa học, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.
Ngày 08/03/2024  | Xem tiếp
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đánh giá Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) không chỉ là cơ hội cho TP. HCM, mà còn là cho ngành KH&CN để thử nghiệm các chính sách của Bộ, của ngành.
Ngày 04/03/2024  | Xem tiếp
Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 01/2024 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:
Ngày 29/02/2024  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :