Thứ tư, 10/07/2019 15:49 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài " Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN " mã số KX.01.04/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: “Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN”.

1.2. Mã số: KX01.04/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.580 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.580 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Công nhân và Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam).

1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Loan.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Vũ Thị Loan

TS.

Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2.

Mạc Văn Tiến

PGS.TS.

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

3.

Vũ Duy Tú

TS.

Trường Cao đẳng cảnh sát Nhân dân I, Bộ Công An

4.

Bùi Sỹ Lợi

TS.

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

5.

Lê Duy Thành

TS.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

6.

Lưu Bích Ngọc

PGS.TS.

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.

Hoàng Xuân Hòa

TS.

Văn phòng Chính phủ.

8.

Nguyễn Quang Việt

TS.

Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

9.

Nguyễn Chiến Thắng

TS.

Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10

Phạm Quý Thọ

PGS.TS

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 07/2019.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thông tin chi tiết tại tệp đính kèm

 

Lượt xem: 900

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)