Thứ sáu, 12/07/2019 08:09 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm clorophyl (INS 140), clorophyl phức đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên”, Mã số đề tài: ĐTĐLCN.50/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm clorophyl (INS 140), clorophyl phức đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên”, Mã số đề tài: ĐTĐLCN.50/16

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

*Mục tiêu tổng thể:

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm clorophyl (INS 140), clorophyl đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên.

*Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất clorophyl (INS 140) từ thực vật đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm ở quy mô 50kg nguyên liệu/mẻ với hiệu suất thu hồi >60%.

+ Quy trình công nghệ sản xuất clorophyl phức đồng (INS 140) từ clorophyl đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm ở quy mô 1kg nguyên liệu/mẻ với hiệu suất thu hồi >65%.

+ Quy trình công nghệ sản xuất propylen glycol alginat (INS 405) từ dẫn chất của axit alginic  đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm ở qu mô 5kg nguyên liệu/mẻ với hiệu suất thu hồi >60%.

+ Sản xuất 1kg clorophyl (INS 141) đạt tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm

+ Sản xuất 5kg clorophyl đồng (INS 141) đạt tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm

+ Sản xuất 20kg propylene glycol alginat (INS 405) đạt tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm

+ Nghiên cứu ứng dụng clorophyl (INS 140), clorophyl đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) làm phụ gia thực phẩm và thực phẩm chức năng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: TS.Đỗ Trung Sỹ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Hoá học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                            5.010 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        5.010 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                        0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12/2016

Kết thúc: tháng 11/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: gia hạn 06 tháng đến tháng 05 năm 2019.

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thời gian: tháng 7/2019

Địa điểm: Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ :

1. Về sản phẩm khoa học:

Các sản phẩm của đề tài đã được hoàn thành đầy đủ theo đăng ký hợp đồng.

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Trong đề tài này, chúng tôi sẽ nghiên cứu đổi mới quy trình chuyển hóa Clorophyl thành đồng Clorophylin và từ alginic thành propane-1,2-diol alginate theo phương pháp liên tục có thể áp dụng thành công, đây sẽ là bước đột phá trong công nghệ sản xuất. Đề tài còn dự kiến nghiên cứu phản ứng este hóa tiên tiến sử dụng xúc tác rắn trên cơ sở cacbon.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Kết quả thu được của đề tài sẽ đóng góp thêm tri thức và công nghệ mới đa ngành hóa học, sinh học, sinh dược, công nghệ cùng định hướng phát triển ngành công nghiệp thực phẩm. Đề tài sẽ góp phần thúc đẩy các ngành nông nghiệp, công hóa học và công nghệ thực phẩm phát triển nguồn nguyên liệu sẵn có, có tiềm năng phát triển theo điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại Việt Nam. Các sản phẩm phụ gia thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên của đề tài giải quyết và tiến tới thay thế một thị phần trên thị trường nội địa đang mất kiểm soát.

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 410

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)