Thứ tư, 10/07/2019 15:54 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài " Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam " mã số KX.01.09/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam”.

1.2. Mã số: KX01.09/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.470 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.470 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Thu.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Anh Thu

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2

Nguyễn Quốc Việt

TS

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

3

Hà Văn Hội

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4

Lê Trung Thành

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

5

Bùi Tất Thắng

PGS.TS

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Hoàng Xuân Hòa

TS

Ban Kinh tế Trung ương

7

Nguyễn Đình Minh

PGS.TS.

Học viện Chính trị - Bộ Quốc Phòng

8

Nguyễn Ngọc Sơn

PGS.TS.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

9

Nguyễn Xuân Cường

TS.

Viện Nghiên cứu Trung Quốc –Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

10

Phan Đức Hiếu

ThS.

Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế TW

11

Vũ Thanh Hương

TS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

12

Nguyễn Tiến Minh

TS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

13

Nguyễn Thị Minh Phương

ThS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

14

Trần Việt Dung

TS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

15

Nguyễn Thị Thanh Mai

ThS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

16

Vũ Quỳnh Loan

ThS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

17

Nguyễn Thị Vũ Hà

TS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

18

Nguyễn Cẩm Nhung

TS.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

19

Nguyễn Văn Hội

TS.

Bộ Công thương

20

Nguyễn Thị Trà Giang

CN

Bộ Công Thương

21

Lê Tuấn Hùng

NCS.

Công ty TNHH Thuốc Thú y Nam Thái

22

Phạm Thị Oanh

CN

Kho bạc Nhà nước

23

Bùi Bá Nghiêm

ThS.

Bộ Công thương

24

Đào Tuấn Anh

 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

25

Lê Hải Hòa

 

Văn phòng UBND Tỉnh Cao Bằng

26

Dương Văn Huy

TS.

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

27

Nguyễn Thị Nguyệt Nương

ThS.

Trường Đại học Kinh tế

28

Nguyễn Bích Hà

ThS

Trường Đại học Kinh tế

29

Nguyễn Thị Phong Lam

ThS

Bộ Công Thương

30

Lê Thành Công

 

UBND Tỉnh Tây Ninh

31

Lê Đức Thọ

 

Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn

32

Nguyễn Văn Bình

 

Phó Trưởng ban Quản Lý Khu Kinh Tế, UBND Tỉnh Quảng Trị

33

Nguyễn Trường Giang

 

Sở Công thương Tỉnh Lào Cai

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 07/2019.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm

 

Lượt xem: 964

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)