Thứ năm, 09/07/2020 10:00 GMT+7

Bộ KH&CN luôn nỗ lực và đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống Covid-19

Ngày 08/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ Quý II/2020. Tại buổi Họp báo, Lãnh đạo Bộ KH&CN, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã thông tin về những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian gần đây. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì buổi họp báo.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi Họp báo.
 

Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ; các đơn vị báo chí thuộc Bộ KH&CN cùng đại diện gần 60 cơ quan thông tấn, báo chí.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về KH&CN

Về công tác xây dựng chính sách pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ KH&CN tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Một số văn bản quan trọng đã được Bộ KH&CN trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền như: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 43/NQ-CP và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế và Trung tâm Vật lý quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2); Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam;

Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030”;

Quyết định số 402/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 508/QĐ-BKHCN ngày 03/03/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược SHTT đến năm 2030" (giai đoạn 2020-2025); Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số đề án: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư và phát triển một số tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua hoạt động đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn đến năm 2030; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

KH&CN đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát, Bộ KH&CN đã huy động lực lượng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở Việt Nam và doanh nghiệp triển khai theo quy trình, đặc biệt các nhiệm vụ KH&CN phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: Nghiên cứu, sản xuất thành công bộ KIT phát hiện SARS-CoV-2; Nuôi cấy và phân lập thành công vi rút SARS-CoV-2; Thu thập, tổng hợp các công bố khoa học quốc tế mới nhất về SARS - CoV - 2 để cung cấp cho các nhóm nghiên cứu tham khảo và hỗ trợ đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết phục vụ phòng chống dịch; Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm thành công sản phẩm robot gồm: VIBOT-1a hỗ trợ y tế và chế tạo, thử nghiệm thành công robot NaRoVid11a. Chiếu xạ khử khuẩn miễn phí cho thiết bị, vật phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch với 102.300 khẩu trang nano, 22.525 khẩu trang N95 và 960 bộ quần áo bảo hộ y tế trang bị cho cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai.

Phối hợp với các bộ, ngành phát huy nền tảng của Hệ tri thức Việt số hóa trong việc xây dựng bản đồ vùng dịch sử dụng Vmap; Cung cấp miễn phí tất cả các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch; tập hợp cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế; Hỗ trợ Doanh nghiệp thử nghiệm, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật cho các trang thiết bị y tế; áp dụng và được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế; Gia hạn nộp các loại phí, lệ phí cho doanh nghiệp; hỗ trợ về thủ tục hành chính, gia hạn thời gian nộp các tài liệu thực hiện các thủ tục hành chính. Phối hợp với Bộ Tài chính giảm 50% mức phí đối với việc đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và mức lệ phí sở hữu công nghiệp;

Hướng dẫn, đôn đốc các sở KH&CN triển khai các giải pháp cấp bách nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Đến nay, đã có hơn 50 tỉnh, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong công tác.

Nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức

 

Toàn cảnh buổi Họp báo.
 

Bên cạnh công tác xây dựng cơ chế chính sách và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng được các báo/đài quan tâm như: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác ngành KH&CN năm 2019 và triển khai công tác năm 2020; Hội nghị Tổng kết Dự án FIRST do Ngân hàng Thế giới và Bộ KH&CN phối hợp; Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam, trao Giải thưởng khoa học Tạ Quang Bửu năm 2020 và Lễ tôn vinh các tổ chức, cá nhân; Hội nghị  trực tuyến Giám đốc Sở KH&CN; Lễ trao Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2019; Hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN nghệ đợt 6…

Làm việc về hoạt động KH&CN tại một số tỉnh, Bộ/Ngành: tỉnh Hà Tĩnh về xác định một số nội dung hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ chiến lược phát triển KT-XH của Tỉnh giai đoạn 2021-2030; tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng phát triển KH,CN&ĐMST; tỉnh Thái Bình về thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Thái Bình; Bộ NN&PTNN nhằm đánh giá kết quả việc triển khai 05 sản phẩm thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Bộ Quốc Phòng về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020…

Theo kế hoạch, dự kiến trong Quý III/2020, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các sự kiện như: Hội nghị giới thiệu báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020 và kết quả của Việt Nam; Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Hội nghị thúc đẩy hợp tác ASEAN - APO trong lĩnh vực năng suất; Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác KH&CN Việt Nam – Australia; Hội nghị Ban điều hành chương trình quốc gia “Nâng cao Năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không nhựa thuộc Dự án Thanh niên đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh...

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 3178

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)