Thứ tư, 09/12/2020 15:27 GMT+7

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đưa công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thành hoạt động thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực có hiệu quả sáng 8/12, Bộ KH&CN đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020”.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Đặng Quang Huấn, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN; các báo cáo viên gồm: Đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Vũ Hải Đăng, Chuyên viên chính của Ban Nội chính Trung ương cùng sự tham dự của Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ được phân công làm công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của đơn vị.
 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020
 

Trên cơ sở các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lãnh đạo Bộ KH&CN đã chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch PCTN và đưa vào chương trình công tác hàng năm coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Ủy đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, chú trọng xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thứ trưởng cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 861/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, và Quyết định số 3862/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch của Bộ KH&CN thực hiện Đề án trên, đồng thời nghiêm túc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các cấp ủy cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ có kiểm tra giám sát, báo cáo định kỳ về công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc Bộ, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thực và chuyên nghiệp; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ Bộ đã đặt ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH 12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định hướng dẫn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật PCTN. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác PCTN; Những nội dung cơ bản và một số điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; quan điểm và nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đồng thời, Hội nghị cũng thông tin về một số vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian vừa qua do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
 

Đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ báo cáo tại Hội nghị
 

Sau Hội nghị, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ trong thực hiện phòng, chống tham nhũng./.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 4025

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)