Thứ hai, 22/11/2021 14:47 GMT+7

Cán bộ Viện Ứng dụng Công nghệ đạt Giải thưởng Báo cáo xuất sắc tại Hội thảo quốc tế - International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2021

International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) là hội thảo khoa học uy tín thường niên do Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á (AATSEA) tổ chức từ năm 2011. Năm 2021, Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Thái Lan chủ trì vào ngày 19/11 với sự tham gia của các nhà khoa học tới từ 23 quốc gia.

Hội thảo gồm 10 báo cáo tổng quan tại phiên toàn thể và 206 báo cáo khoa học tại 11 tiểu ban: (1) Nông nghiệp hữu cơ và các lĩnh vực liên quan; (2) Công nghệ vi sinh, đa dạng sinh học và công nghệ thực phẩm; (3) Khoa học thực vật, nước và đất; (4) Khoa học động vật, thủy sản và các lĩnh vực liên quan; (5) Côn trùng và các lĩnh vực liên quan; (6) Khoa học nông nghiệp và sinh học; (7) Khoa học môi trường, giáo dục và phát triển nông nghiệp; (8) Tiến bộ trong khoa học nông nghiệp và sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững; (9) Tiến bộ trong nông nghiệp sinh học; (10) Tiến bộ trong khoa học nông nghiệp và (11) Sự phát triển của công nghệ sinh học.

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm - Viện Ứng dụng Công nghệ tham dự Hội thảo với báo cáo khoa học “Potential of Trichoderma asperellum as a bio-control agent against citrus diseases caused by Penicillium digitatum and Colletotrichum gloeosporioidesthuộc Tiểu ban Sự phát triển của công nghệ sinh học. Đây là kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học kháng vi nấm gây bệnh trên cây cam ở một số tỉnh phía Bắc” do Trung tâm Sinh học Thực nghiệm chủ trì thực hiện. Nghiên cứu tập trung vào việc tuyển chọn các chủng nấm Trichoderma asperellum có hoạt tính đối kháng mạnh với 2 loài nấm gây bệnh thối/rụng quả phổ biến trên cây cam là Penicillium digitatum and Colletotrichum gloeosporioides. Từ các chủng nấm mang các đặc tính ưu việt đã tuyển chọn, nhóm nghiên cứu đã tạo thành công chế phẩm dạng dịch chứa bào tử nấm Trichoderma asperellum có hoạt tính kháng nấm bệnh mạnh khi thử nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm và mô hình thực tế.Báo cáo Khoa học được trình bày tại Hội thảo

 

Kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài đã được các nhà khoa học tại Hội thảo đánh giá cao và được Ban tổ chức trao Giải thưởng Báo cáo xuất sắcBest oral presentation”. Thông qua Hội thảo, nhóm tác giả đã giới thiệu với các nhà khoa học tới từ các nước trong khu vực và quốc tế về một trong số những nghiên cứu thuộc hướng công nghệ sinh học nông nghiệp của Viện Ứng dụng Công nghệ.Chứng nhận Giải thưởng Báo cáo xuất sắc

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ

Lượt xem: 1076

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)