Thứ hai, 06/02/2023 15:58 GMT+7

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022

Căn cứ tình hình nhận hồ sơ thực tế và tính cạnh tranh trong công tác tuyển dụng, Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thông báo về việc gia hạn thời gian nhận và xét tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022, chi tiết tại tệp đính kèm.

- Công văn số 30/TB-VKIST ngày 02/02/2023

- Phụ lục vị trí việc làm

Nguồn: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Lượt xem: 1694

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)