Thứ hai, 18/09/2023 14:18 GMT+7

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: "Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới của Việt Nam", mã số ĐTĐL.XH-07/20

Ngày 07/9/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia:"Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam", mã số ĐTĐL.XH-07/20.


TS. Hà Văn Định thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu và kết quả của nhiệm vụ

Kế hoạch Hành động Lima (2016-2025) đảm bảo triển khai hiệu quả Chiến lược MAB giai đoạn 2015-2025 đã mô tả việc dán nhãn sinh thái như một hoạt động đầu ra nhằm thúc đẩy các sáng kiến kinh tế xã hội bền vững trong các khu DTSQ nhằm đóng góp cho Lĩnh vực Hành động Chiến lược A1: “Các khu DTSQ được công nhận là mô hình góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu PTBV (SDGs) và Hiệp định đa phương về môi trường (MEAs)” (UNESCO, 2017).

Trong những năm gần đây, Ban quản lý (BQL) các khu DTSQ của Việt Nam đã bước đầu thực hiện việc dán nhãn hiệu khu DTSQ cho các sản phẩm và dịch vụ địa phương. Điển hình cơ chế dán nhãn khu DTSQ Cát Bà đã cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, mang lại niềm tự hào cho doanh nghiệp và thu hút đối tượng khách du lịch quan tâm tới môi trường.

Nhằm xây dựng một khuôn khổ thống nhất trong việc triển khai và vận hành mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái gắn với biểu trưng (logo) của các khu DTSQ ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động dán nhãn sinh thái, Bộ Khoa học Công nghệ đã phê duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam”, do TS. Hà Văn Định làm Chủ nhiệm, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp là Cơ quan chủ trì, được thực hiện trong khoảng thời gian 30 tháng từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2023 với các mục tiêu chính sau:

(1) Xác lập được quy trình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái có gắn biểu trưng (logo) của Khu DTSQ đáp ứng quy định pháp luật hiện hành;

(2) Mô hình được áp dụng thử nghiệm tại một số Khu DTSQ thế giới của Việt Nam.

Sau thời gian nghiên cứu và triển khai các nội dung, Nhiệm vụ đã nỗ lực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương trong hệ thống các khu DTSQ.

- Thông qua việc tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có dán sinh thái của khu DTSQ, người tiêu dùng sẽ ý thức hơn, có trách nhiệm hơn đối với việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao chất lượng nông sản, dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong thời kỳ hội nhập mới;

- Các sản phẩm, dịch vụ có dán sinh thái của khu DTSQ sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, hình ảnh của địa phương và khu DTSQ.

- Kết quả của đề tài cũng góp phần vào giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhãn sinh thái, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của khu DTSQ
 


Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Chủ nhiệm và Cơ quan chủ trì; phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; về chủng loại, số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài mức "Đạt". Đồng thời, yêu cầu nhóm thực hiện đề tài tiếp thu các nội dung góp ý và chỉnh sửa cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ./.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1054

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)