Thứ tư, 06/12/2023 08:25 GMT+7

Tổ chức xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 05/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Theo đó, 09 đơn vị trực thuộc Bộ được tiến hành xác minh tài sản, thu nhập, bao gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; Văn phòng Công nhận chất lượng; Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ; Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của 09 đơn vị là 95 người.

Toàn cảnh buổi bốc thăm.

Để việc xác minh tài sản, thu nhập tuân thủ các nguyên tắc theo quy định (bao gồm nguyên tắc bảo đảm đúng đối tượng), Thanh tra Bộ KH&CN (cơ quan được Bộ KH&CN giao đầu mối thực hiện xác minh tài sản, thu nhập) đã có buổi làm việc hướng dẫn các đơn vị rà soát, xác định, hoàn thiện danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hằng năm 2022 làm căn cứ cho công tác bốc thăm lựa chọn.

 Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định kế hoạch xác minh hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đại diện các đơn vị lên bốc thăm.

 Buổi bốc thăm diễn ra minh bạch, khách quan, công bằng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ KH&CN, Công đoàn Bộ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và 09 đơn vị được tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. Kết quả bốc thăm đã xác định 14 người được xác minh tài sản, thu nhập và công tác xác minh sẽ được tiến hành trong thời gian tới./.

Đại diện các đơn vị tham dự buổi bốc thăm.

Nguồn: Thanh tra Bộ KH&CN

Lượt xem: 824

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)