Thứ ba, 28/05/2024 12:14 GMT+7

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng IPPlatform tháng 4/2024

Nền tảng khai thác Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN).

Kết quả khai thác Nền tảng này trong tháng 4/2024 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:

- Tổng số Visitors truy cập trong tháng là 17,668 (trung bình 588 Visitors/ngày) tăng 10% so với tháng trước. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất là 1,030. Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất là 321.

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 4/2024.

- Tổng số Page Views trong tháng là 148,019 (trung bình 4,933 Page Views/ngày) tăng 35% so với tháng trước. Ngày có số Page Views nhiều nhất là 8,526.

Biểu đồ  2: Thống kê Page Views tháng 4/2024.

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) là 1,403; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ là 11,930.

- Tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về SHCN: 09 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; hồ sơ xác lập quyền SHCN.

- Phối hợp với các Trạm IPPlatform và Đối tác tiếp nhận và xử lý 30 yêu cầu tư vấn miễn phí về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform; 

- Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện chuyển giao, cập nhật cơ sở dữ liệu SHCN vào Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin SHCN của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai Hội nghị kết nối các chủ sở hữu quyền SHTT trên Nền tảng IPPlatform với các vườn ươm, doanh nghiệp, tập đoàn và các nhà đầu tư và các khóa đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025./.

 

 

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 399

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)