Thứ ba, 04/01/2022 16:43 GMT+7

Khối thi đua Văn phòng - Viện tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021

Thực hiện Công văn số 3395/BKHCN-TĐKT ngày 29/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, ngày 24/12/2021, Khối thi đua Văn phòng - Viện (gồm 14 đơn vị) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Tham dự Hội nghị có bà Lê Ngân Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng cùng đại diện của 14 đơn vị thuộc Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Trương Thu Hằng - Phó Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi đã thay mặt Khối thi đua báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, Khối thi đua Văn phòng - Viện đã tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống” và tiếp tục triển khai chủ đề thi đua “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới sáng tạo, hiệu quả” do Bộ KH&CN phát động. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN, tạo môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi và đồng bộ cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ. Đồng thời, công tác thi đua khen thưởng cũng ngày càng được quan tâm hơn, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng tiêu chuẩn, đúng mục đích. Những kết quả đó đã góp phần làm sinh động thêm kết quả công tác thi đua khen thưởng của Bộ KH&CN.
 

Phó Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi Trương Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, Khối thi đua Văn phòng - Viện sẽ tiếp tục triển khai phong trào thi đua trong từng đơn vị và của toàn Khối. Đồng thời, lồng ghép, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "KH&CN đồng hành cùng doanh nghiệp"; "Cả nước chung tay vì người nghèo"... Tăng cường các buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên đề định kỳ trong Khối nhằm nắm bắt thông tin về công tác chuyên môn, tình hình triển khai kế hoạch cũng như phong trào thi đua trong từng đơn vị, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị... Khối thi đua đề nghị Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ để tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, kính đề nghị Lãnh đạo Bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ xem xét, khen thưởng các đơn vị do Khối đề xuất nhằm động viên tinh thần, giúp các đơn vị có thêm nhiệt huyết thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi

Lượt xem: 546

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)