Thứ hai, 06/06/2022 14:40 GMT+7

Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tinh hình mới” và Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Xuân Định đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Bộ KH&CN đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, trong giai đoạn tới, Công đoàn Bộ cần tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ).

Toàn cảnh buổi Lễ.

Ngày 02/06 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN và Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tinh hình mới”.
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách Công đoàn Bộ KH&CN; đại diện công đoàn các Bộ trong Khối Thi đua I, các tổ chức chính trị và Thủ trưởng một số đơn vị trong Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra của Công đoàn Bộ và các đơn vị thuộc Bộ…
 

Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ KH&CN đọc diễn văn khai mạc
 

Tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Xuân Ngọc đã khái quát chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Bộ KH&CN (05/06/1959-05/06/2022). Tiền thân là Công đoàn Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ KH&CN), trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Bộ KH&CN đã từng bước phát triển góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ KH&CN nói riêng và của ngành KH&CN nói chung. Khi mới thành lập, Công đoàn Bộ có 4 công đoàn bộ phận với 274 đoàn viên công đoàn, đến nay đã có 49 công đoàn trực thuộc với gần 7.000 đoàn viên công đoàn.

Trong kháng chiến chống Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Công đoàn Bộ KH&CN đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực lao động sản xuất giỏi vừa chiến đấu bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, sẵn sàng chi viện cho Miền Nam ruột thịt thông qua qua các phong trào như: “Thanh niên ba sẵn sàng”, Mỗi người làm việc bằng hai”, “Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang”... Hòa bình lập lại, Công đoàn Bộ KH&CN lại sát cánh cùng nhân dân cả nước bắt tay xây dựng và kiến thiết lại đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Bộ đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) trong Bộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thể hiện trên các lĩnh vực như: tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách về KH&CN; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh..., góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CBCCVC&NLĐ được Công đoàn Bộ thực hiện thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động để kịp thời có kiến nghị, đề xuất những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn được quan tâm: hỗ trợ ăn trưa, tổ chức bếp ăn trưa cho CBCCVC&NLĐ;hỗ trợ kinh phí cho CBCCVC&NLĐ đi thăm quan, nghỉ mát; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCCVC&NLĐ; tổ chức các giải thể thao và các buổi hội diễn văn nghệ…, qua đó giúp nâng cao được sức khỏe và tinh thần cho CBCCVC&NLĐ. Ngoài ra Công đoàn Bộ còn triển khai các hoạt động thiết thực như: xây nhà tình nghĩa, hiến máu nhân đạo với chủ đề “Hiến giọt máu đào trao người sự sống”, “Ủng hộ ngày lương cho các hoạt động tình nghĩa” “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Đền ơn đáp nghĩa”..

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 63 năm xây dựng va phát triển, Công đoàn Bộ KH&CN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng khác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam…
 

Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại buổi Lễ.
 

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Xuân Định đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Bộ KH&CN đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, trong giai đoạn tới, Công đoàn Bộ cần tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC&NLĐ; phát huy quy chế dân chủ, quyền làm chủ của CBCCVC&NLĐ; xây dựng khối đoàn kết trong và ngoài đơn vị, tham mưu và cùng Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ CBCCVC&NLĐ.

 Để đáp ứng các yêu cầu đó, Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị Công đoàn Bộ cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 23 của Bộ KH&CN; Thực hiện tốt vai trò, chức năng là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CBCCVC&NLĐ; Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua; Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên công đoàn; Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cử đại diện tham gia hội đồng xét và giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền lợi của đoàn viên và người lao động.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam
 

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đông, ngoài việc đánh giá, biểu dương những thành tích của Công đoàn Bộ KH&CN trong 63 năm qua đồng chí đã triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2022 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” với 06 nội dung (Tình hình và nguyên nhân của tổ chức công đoàn Việt Nam; Quá trình xây dựng Nghị quyết; Quan điểm chỉ đạo của Đảng; Mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện) và giải đáp một số vướng mắc của các đại biểu tham dự…

Kết thúc hội nghị đồng chí  Đỗ Xuân Ngọc đã quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Công đoàn Bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

 

Nguồn: Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN

Lượt xem: 11047

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)