Thứ hai, 29/08/2022 10:50 GMT+7

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích".

Ngày 19/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích", mã số ĐTĐLCN.02/19.

TS. Lê Tấn Phúc thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu và kết quả của nhiệm vụ.
 

Việc nghiên cứu mật độ mức (MĐM) và hàm lực bức xạ (HLBX) là một chủ đề đáng quan tâm vì các ứng dụng sâu rộng của các đại lượng này trong các lĩnh vực chuyên sâu của Vật lý Hạt nhân. Các nghiên cứu MĐM và HLBX được chia thành hai hướng chủ đạo: Nghiên cứu lý thuyết, xây dựng các mô hình để tính toán MĐM và HLBX từ hiện tượng luận đến vi mô; Nghiên cứu thực nghiệm bằng cách đo đạc MĐM và HLBX thông qua việc sử dụng các phản ứng tạo hạt nhân hợp phần được thực hiện thông qua các máy gia tốc.

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu cơ bản để phát triển theo định hướng ứng dụng trong Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích” do TS Lê Tấn Phúc làm chủ nhiệm; Trường Đại học Duy Tân là Cơ quan chủ trì thực hiện. Đề tài thực hiện từ tháng 03/2019 đến tháng 05/2022 với mục tiêu chính là: Nghiên cứu mật độ mức và hàm lực bức xạ của một số hạt nhân kích thích sử dụng phản ứng bắt nơtron nhiệt tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt; Phát triển mô hình lý thuyết mô tả vi mô và đồng thời mật độ mức và hàm lực bức xạ của một loạt các hạt nhân có khối lượng từ nhẹ tới nặng; Ứng dụng các kết quả đo đạc thực nghiệm và tính toán lý thuyết vào nghiên cứu một số vấn đề của thiên văn học; Xây dựng được một nhóm nghiên cứu về Vật lý hạt nhân mạnh, đạt trình độ quốc tế cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm tại Việt Nam.
 Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia.
 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Chủ nhiệm và Cơ quản chủ trì; phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; về chủng loại, số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài mức "Đạt". Đồng thời, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các nội dung góp ý và chỉnh sửa cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1233

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)